VISIE EN WERKMETHODE

Ieder project start met een gesprek met de bouwheer. Tijdens dit gesprek definiëren we duidelijk zijn ideeën en wensen omtrent de architectuur, het interieur en de beleving van het project.

Dit vormt de basis voor het interactief onderzoeks- en ontwerpproces. Bouwheer en architect gaan in dialoog op zoek naar eenvoudige en elegante oplossingen die beantwoorden aan zijn eisen en wensen. Hierbij houden we rekening met de geldende stedenbouwkundige voorschriften en met het vooropgestelde bouwbudget en de gewenste bouwtermijn.

We definiëren elke functie in de ruimte en bestuderen de onderlinge relatie tussen de verschillende ruimtes. Via het uitwerken van varianten, onderzoeken we de implicaties op de architectuur en het interieur en kunnen we besluiten welke oplossing het beste is. De inrichting en de beleving van de ruimtes zijn hierbij van cruciaal belang.

De technieken (verwarming, ventilatie, sanitair, elektriciteit, domotica indien gewenst, etc.) en de draagconstructie werken we in detail uit in samenspraak met adequate studiebureaus. Door de technische kokers en de structuur tijdig te voorzien, kunnen we deze integreren in de architectuur en vormen ze samen een coherent geheel.

Deze methode garandeert dat de bouwheer vooraf een goed zicht heeft op de werken en dat hij de juiste keuzes kan maken. We vermijden dat we tijdens de werf voor verrassingen komen te staan. Zo voorkomen we meerprijzen of vertragingen.

Tijdens de uitvoering volgen we de bouwwerken kort op met de nodige werfervaring. Zo garanderen we een goed verloop van de werken.

De werkmethode kunnen we als volgt omschrijven. Op basis van de eisen en wensen van de bouwheer onderzoeken we in dialoog en aan de hand van varianten welke oplossing het beste is. De technieken en de structuur werken we gedetailleerd uit in samenspraak met adequate studiebureaus voordat de werken starten. Tijdens de uitvoering volgen we de werf kort op om het project te realiseren binnen het vooropgestelde bouwbudget en binnen de gewenste bouwtermijn.

Heb je plannen om te bouwen of te verbouwen, aarzel niet om ons te contacteren. Het eerste gesprek is kosteloos en vrijblijvend.

Mail: info@bartruymen.be

Gsm: +32 489 50 14 33

ARCHITECT BART RUYMEN

Visit Us

Lorem Ipsum is simply dummy
Downtown, London – 12345

Contact

Architect Bart Ruymen bvba
Patijntjestraat 206
9000 Gent

+32 489 501 433
info@bartruymen.be

Connect